Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Attraktivitetsbarometeret

Hvordan måle regional bostedsattraktivitet


I dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater for variasjoner i stedlig attraktivitet for bosetting mellom kommuner og regioner i Norge. Målsettingen er å få en mer kunnskapsbasert forståelse av hvilke drivkrefter som påvirker norske regioners attraksjonskraft, i betydningen av regioners evne til å trekke til seg innbyggere. Forskjeller i stedlig attraktivitet er en drivkraft som har fått økende betydning for regional utvikling, på bekostning av arbeidsplassvekst, som tidligere var regnet som den primære drivkraften.

Metodene som er beskrevet i denne rapporten, har blitt anvendt i mange ulike regionale analyser de den senere tid, blant annet i Attraktivitetsbarometeret som NHO har publisert de tre siste årene.