Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2011, Resultater fra Bø i Telemark

 

Notatet presenterer detaljer fra Bø kommune i Norsk kulturindeks 2011. Notatet er laget primært for å vise hvordan en kommunerapport fra Norsk kulturindeks ser ut.

Tilsvarende notater kan Telemarksforsking produsere for alle kommuner.

Ta kontakt med Bård Kleppe for priser og mer informasjon.