Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse 2013 Midt-Telemark

Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon


Utviklingen i Midt-Telemark er beskrevet og analysert med hensyn til næringsutvikling, attraktivitet, innovasjon og utdanningsnivå.