Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Vest-Telemark 2013

Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon


Utviklingen i Vest-Telemark er beskrevet og analysert med hensyn til næringsutvikling, attraktivitet, innovasjon og utdanningsnivå.