Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Livsstilsmigrasjon

Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner