Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Nordfjord 2013

Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon


Analyse av utviklingen i Nordfjord, med hensyn til arbeids- og næringsutvikling, befolkningsutvikling, innovasjon og utdanning.