Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Eiksund- og Kvivsregionen 2013

Analyse av næringsutvikling og attraktivitet


Analyse av utviklingen i regionen, med hensyn til arbeids- og næringsutvikling, befolkningsutvikling, innovasjon og utdanning.