Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi  2014-resultater og detaljer for Sogn og Fjordane fylke.