Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise

Prosessarbeidet