Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva betyr en fast forbindelse over Oslofjorden?

For befolkning og arbeidsplasser


Hva vil en fast forbindelse mellom Horten og Moss bety for befolkning- og arbeidsplassutviklingen? I dette notatet bruker vi Attraktivitetsmodellen for å finne ut av disse efffektene.