Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

For befolkning, arbeidsplasser og kultur?


Har steder med høgskoler forskjellig utvikling enn andre steder? I dette notatet har vi sett på utviklingstrekk og egenskaperfor steder med høgskoler, og sammenliknet med steder uten høgskoler.