Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunenes kulturutgifter – oppdatert statistikk for perioden 2008-2014

 

Dette notatet viser oppdatert statistikk for norske kommuners kulturutgifter. Statistikken er hentet fra SSB.No/Statistikkbanken (Kostra) og supplert med informasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om utviklingen i kommunenes kostnadsnivå (Kommunal deflator). Statistikken vi viser i dette notatet er en videreføring og oppdatering av tidligere rapporter og artikler om kommunale kulturutgifter slik at vi får med data til og med 2014.