Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lavangen og kommunereformen

 

Telemarksforsking har gjennomført en utredning av ulike alternativer for fremtidig kommunestruktur for Lavangen kommune.

Vi har vurdert følgende 3 alternativer:

  • Lavangen som fortsatt egen kommune
  • Alternativ 1: Narvik, Tysfjord, Evenes, Ballangen, Gratangen og Lavangen
  • Alternativ 2: Gratangen, Lavangen, Bardu og Salangen