Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kjent og kjært eller rart og sært?

En kvalitativ brukerundersøkelse av DKS for ungdomsskoletrinnet i Buskerud


I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en kvalitativ undersøkelse av brukernes erfaringer med DKS-tilbudet ved ungdomsskoler i Buskerud. Undersøkelsen viser at DKS i Buskerud er et positivt tilskudd til ungdomsskoletilværelsen. Både elever og lærere opplever tilbudet som profesjonelt og av god kvalitet, og 15 år etter innføringen er tilbudet fra DKS i Buskerud godt innarbeidet i ungdomsskolene. Samtidig er det fortsatt noen utfordringer knyttet til DKS i Buskerud både når det gjelder innholdet i tilbudet, relevansen for målgruppen og integreringen av DKS-tilbudet i undervisningen.