Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Vestfold 2015

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Vestfold med hensyn til befolkning, arbeidsplasser, næringsutvikling og attraktivitet. Det er også laget ulike scenarier for arbeidsplass- og befolkningsutvikling fram mot 2030.