Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Årdal 2015

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Årdal kommune med hensyn til arbeidsplassutvikling, næringsutvikling, befolkningsutvikling og pendling. Utviklingen er analysert med hjelp av attraktivitetsmodellen, og det er utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolknings- og arbeidsplassvekst.