Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Frøya kommune

Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune