Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Drammen 2015

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Drammen kommune med hensyn til arbeidsplassutvikling, næringsutvikling, befolkningsutvikling og pendling. Utviklingen er analysert med hjelp av attraktivitetsmodellen, og det er utarbeidet ulike scenarier for framtidtig befolknings- og arbeidsplassvekst.