Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Er det kun pølse som er fotballmat?

Forsøk med nudging for klimavennlig og vegetarisk mat på stadion til Odds ballklubb


Odds ballklubb har gjort forsøk med nudging for å få publikum til å velge klimavennlig, vegetarisk og sunn mat. I tillegg til å innføre vegetarmat i alle kioskene, ble det ved halvparten av kioskene gitt et ekstra "nudge" eller "dytt" for å friste til å kjøpe vegetarretten framfor den tradisjonelle kioskmaten pølse og pizza.

I forsøket var det prisen som hadde størst effekt på etterspørselen etter vegetarmat, mens effekten av nudget er mer usikker, blant annet på grunn av ulik "støy" i forsøket.

Studien viser at det er komplisert å endre folks vaner, spesielt i en setting som fotballkamper utgjør, men samtidig er det en gryende etterspørsel etter sunnere mat på idrettsarrangement. Prosjektet har frambrakt nyttig kunnskap om utfordringer ved å omstille både tilbydere og etterspørrere av hurtigmat til mer klimavennlig og sunn mat.

For å øke andelen av sunnere og mer klimavennligmat mat anbefales at:

  • prisforholdet mellom matrettene favoriserer det sunne, klimavennlige alternativet
  • endringen blir godt forankret i alle ledd hos tilbyder, spesielt hos de som møter kundene
  • retten smaker godt og ikke framstår som veldig annerledes
  • det gjøres nudges og andre intervensjoner for å bryte ned etablerte kjøpsvaner og åpne opp for nye vaner, slik som en vel gjennomtenkt produktpresentasjon eller å dele ut smaksprøver. Her kan den sosiale konteksten benyttes positivt.