Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tingenes radikale biografi

Etnografika analysert gjennom arbeidsgrupper