Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Jag trodde änglarna fanns bara i orgelet: Kirkemusikkens estetikk i endring

 

Kapittel 2 i boka "En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet".