Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune

 

Gjennomført en kartlegging av drift og organisering i kommunen, som munnet ut i presentasjon av en "menyliste" for omstillings- og effektiviseringstiltak.