Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Distrikts- og regionalpolitikken  i Norge

Distrikts- og regionalpolitikken i Norge

En gjennomgang


Svenske Tillväxtanalys har på oppdrag fra den parlamentariske landsbygdskomiteén i Sverige utarbeidet en rapport som beskriver landsbygdspolitikken i Norge, Finland, Storbritannia og Canada. Det norske bidraget var utarbeidet av Telemarksforsking.

Det norske bidraget er i dette notatet tilpasset noe til den norske konteksten det publiseres i.

Notatet er bygd opp med en innledning med fokus på innbyggertall, definisjoner og historisk utvikling i distrikts- og regionalpolitikken. Videre blir politikken beskrevet nærmere ut fra bakgrunn, målsettinger, inndelingen i bred og smal distrikts- og regionalpolitikk, samt viktige virkemidler og aktører. Til slutt i notatet er det vist til en rekke evalueringer om distrikts- og regionalpolitikk, samt redegjort for programteorin for attraktivitet, utviklet av Telemarksforsking.