Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Fredrikstad 2016

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, utdanning og scenarier


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Fredrikstad med hensyn til arbeidsplassutvikling, næringsutvikling, befolkningsutvikling og pendling. Utviklingen er analysert med hjelp av Attraktivitetsmodellen, og det er utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolk-nings- og arbeidsplassvekst.