Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Veien til egen bedrift.

Motivasjoner og barrierer for kvinnelige etablerere i Telemark


Notatet presenterer resultatene fra et forprosjekt som har hatt som formål å studere hva som hemmer og fremmer kvinnelige bedriftsetableringer, og hva virkemiddelapparatet kan gjøre for å tilpasse seg. Vi har gjennomført fire gruppeintervjuer med informanter i Telemark som ønsker å starte egen bedrift..