Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Vest-Telemark 2016

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, scenarier, innovasjon og utdanning


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Vest-Telemark med hensyn til arbeidsplassutvikling, næringsutvikling, befolkningsutvikling og pendling. Utviklingen er analysert med hjelp av Attraktivitetsmodellen, og det er utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolknings- og arbeidsplassvekst.