Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Scenarier for Oppland

Scenarier for Oppland

Demografi, arbeidsplassvekst og kompetansebehov mot 2030


I denne rapporten er det utarbeidet fire ulike scenarier for utviklingen i Oppland. Scenariene baserer seg på ulike forutsetninger om nasjonal vekst, innvandring og fruktbarhet og viser hvordan utviklingen i Oppland vil bli med høy og lav attraktivitet for næringsliv og bosetting.