Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Dronningens historie

 

Artikkelen gjennomgår tidligere forskning på dronningen i vikingtid og middelalder.