Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e)

 

I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap av regionale formidlingssentre. Disse kommuniserer vikingtiden ved hjelp av andre midler enn universitetsmuseene. Der universitetsmuseene først og fremst formidler vikingtiden ved hjelp av historiske gjenstander, bruker de nye formidlingssentrene primært rekonstruksjoner og deltakelse i ulike aktiviteter. I denne artikkelen gjør jeg rede for hvilke metoder de nye formidlingssentrene bruker for å formidle vikingtiden og diskuterer dette todelte museumslandskapet i relasjon til kulturarvspolitikken. Hovedkonklusjonen er at disse to museumstypene svarer på ulike politikker, og at de komplementerer hverandre.