Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Lørenskog 2018

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier


Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Lørenskog med hensyn til arbeids-, nærings- og befolkningsutvikling. Telemarksforskings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosettning og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utviklingen i befolkning og antall arbeidsplasser.