Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark

 

I notatet er det foretatt ulike beregninger som beskriver de økonomiske konsekvensene av en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad til en kommune. Beregningene viser at de fleste av de økonomiske indikatorene slår positivt ut for denne kommuneskonstellasjonen. Notatet inneholder også en kort vurdering av status for det interkommunale samarbeidet i Midt-Telemarkregionen.