Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland

 

Notatet tar for seg rammetilskuddsberegninger for de kommunesammenslåingsalternativene i Oppland fylke som ikke er dekket gjennom andre rapporter (Valdres er dekket i rapporten ”Bedre å være stor enn (u)lykkelig som liten” (Asplan Viak as – rapport 2002/064) og Nord- og Midt-Gudbrandsdal er dekket i rapporten ”Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal” (Telemarksforsking-Bø arbeidsrapport nr. 39/2004)). Notatet viser at ca halvparten av de aktuelle kommunesammenslåingsalternativene i Oppland vil få økte overføringer fra staten både på kort og lang sikt etter en sammenslåing (Toten, GLT, Storgjøvik, Hadeland), mens den andre halvparten vil få økte overføringer på kort sikt, mens de på lang sikt vil tape noe (Vigga, Sør-Gudbrandsdal, Land, Land og Etnedal).