Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

 

I rapporten er det gjort beregninger av de økonomiske konsekvensene av 9 ulike alternativer for kommunesammenslåing i Nord- og Midt-Gudbrandsdal. Vi har både sett på effekter på rammetilskuddet og på innsparingspotensialet knyttet til administrasjon. I tillegg har vi sett på andre direkte og indirekte økonomiske effekter av en sammenslåing, og dessuten foretatt en kort vurdering av interkommunalt samarbeid som alternativ til sammenslåing.