Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. Tilsvarende rapporter er utarbeidet for seks av fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet: Akershus, Østfold, Hedmark, Telemark, Oppland og Buskerud. Hensikten er å bruke registeropplysninger fra bedrifter i landsdelen til å utarbeide analyser over utvikling og struktur for næringslivet i landsdelen. Data er hentet inn fra bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå, trygderegisteret og fra Credit Informs base over regnskapsdata fra regnskapspliktige foretak. Disse basene er koblet og bearbeidet for å få fram analysene i denne rapporten. Rapporten er også tilgjengelig på Internett. Rapporten finnes på adressen www.telemarksforsking.no/ostlandsanalysen.