Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Drangedal

 

Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Drangedal med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Drangedal er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Drangedal sammenliknet med et sett referansekommuner. Datagrunnlaget i rapporten er en regnskapsdatabase med regnskap fra alle regnskapspliktige foretak i Norge i perioden 1998-2003. I tillegg brukes en del statistikk fra Statistisk sentralbyrå.