Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Telemarkskyri Meieri AS - Forretningsplan.

Hovudutfordringar og regionale effektar av å satse på stadeigen ferase som grunnlag for meieriproduksjon i Fyresdal


Rapporten inneheld forretningsplan for Telemarkskyri Meieri, og summerer opp og drøftar ulike utfordringar og regionale effektar av å satse på Telemarksfeet som grunnlag for meieriproduksjon i Vest-Telemark.