Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak.

Situasjonsbeskrivelse høsten 2004


Dette notatet er den tredje publikasjonen fra Telemarksforsking-Bøs evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er et ledd i underveisrapporteringen, og gir en oppdatering av situasjonen når det gjelder kommunenes aktivitet for å legge til rette for arbeidsrelaterte tiltak og fritidstiltak for mennesker med langvarige psykiske lidelser.