Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NM i næringsutvikling

 

I denne rapporten er næringslivet i 81 politiske regioner i Norge vurdert etter fire kriterier: Nyetableringer, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. En samleindeks basert på disse kriteriene rangerer den samlede næringsutviklingen i regionene.

Det er forsker Knut Vareide som har utviklet kriteriesystemet og skrevet rapporten. Data er hentet fra bedriftenes regnskap for 2004 og fra SSB.

I rapporten blir det også sett på hvor i landet det er mest konkurranseutsatt næringsliv, og hvor det konkurranseutsatte næringslivet gjorde det best etter de samme kriteriene. Regionene Hitra/Frøya gjorde det best på næringslivsindeksen for konkurranseutsatt næringsliv.

Telemarksforsking lager også mer inngående næringsanalyser for kommuner, regioner og fylker, hvor utviklingen i næringslivet, demografi, arbeidsmarked og næringsstruktur blir satt i sammenheng.