Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Hol

 

Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Hol med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.  Utviklingen i Hol er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt.  I tillegg er utviklingen i Hol sammenliknet med et sett referansekommuner som Ål, Hemsedal, Trysil, Surnadal og Vinje.  Dette er kommuner som er omtrent like store, og som også har mye reiseliv.

Datagrunnlaget i rapporten er en regnskapsdatabase med regnskap fra alle regnskapspliktige foretak i Norge i perioden 1998-2004.  I tillegg brukes en del statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Knut Vareide og Veneranda Mwenda har gjennomført analysen, førstnevnte har vært prosjektleder.