Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Innherred

 

Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden mars – april 2005.  Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1997-2003, foretaksregisteret, og diverse statistikk fra SSB.  Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging.

Analysen viser at Innherred har hatt en markert befolkningsvekst i de siste fem årene, etter en periode med nedgang i befolkningen. 

Regionen har et underskudd på arbeidsplasser, og befolkningen er avhengig av å pendle til andre regioner, spesielt Trondheim og Stjørdal.  Det har vært en liten økning av antall arbeidsplasser i de siste årene, som følge av økt sysselsetting innenfor offentlig virksomhet, handel og tjenester.  Sysselsettingen i industri, bygg og anlegg og landbruket har sunket.  Dette er et mønster som en finner i andre regioner også.

Lønnsomheten i næringslivet i Innherred har blitt sterkt forbedret i de siste årene, og regionen framstår nå som en av de beste i landet når det gjelder lønnsomhet.  Næringslivet har også en stor andel foretak med positiv egenkapital.

Det er imidlertid få vekstforetak i Innherred.  Andelen foretak som har minst ti prosent omsetningsvekst er lav.  Det er spesielt næringslivet i Steinkjer som trekker ned.

Det har vært en sterk økning i antall nyetableringer i regionen.  Innherred var i 2004 den regionen i landet med nest høyest etableringsfrekvens.

Den samlede næringsutviklingen i Innherred, målt med en indeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse, plasserer regionen som nr 19 blant landets 80 regioner. Dette er klart bedre enn tidligere år.  Det er forskjeller mellom kommunene, Verdal framstår med det mest fremgangsrike næringslivet, mens Verran ser ut til å ha klassiske utkantproblemer.