Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2005

 

Næringsanalyse for Grenland

I rapporten studeres næringsutviklingen i Grenland og kommune i Grenland, og sammenliknes med utviklingen i andre regioner.

Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m.

Knut Vareide og Veneranda Mwenda har laget analysene.  Knut Vareide har vært prosjektleder.