Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Larvik

 

I rapporten studeres næringsutviklingen i Larvik, og sammenliknes med utviklingen i et sett referansekommuner.

Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m.

Knut Vareide og Veneranda Mwenda har laget analysene.  Knut Vareide har vært prosjektleder.