Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Buskerud Telemark Vestfold

 

I rapporten studeres næringsutviklingen i Buskerud, Telemark og Vestfold, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket.

Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m.

I rapportene analyseres kommunene og regionene i Buskerud, Telemark og Vestfold spesielt med hensyn til størrelse på konkurranseutsatt næringsliv og integrasjon i arbeidsmarkedet, og kategoriseres i fire strategiske typer: Motorområder, konkurranseområder, bostedsområder og skjermede områder.

Knut Vareide og Veneranda Mwenda har laget analysene.   Knut Vareide har vært prosjektleder.