Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse TINN

 

I denne rapporten analyseres utviklingen i Tinn kommune, med hensyn til befolkningsutvikling, pendling, sysselsetting, lønnsomhet, vekst, nyetableringer og samlet næringsutvikling.