Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

 

Denne rapporten er en del av forprosjektet ”Regionalt næringsutviklingssamarbeid i Sør Østerdal”. Rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Oddbjørn Vassli, som er prosjektleder for forprosjektet.  I rapporten analyseres utviklingen i regionen med hensyn til befolkning, pendling, sysselsetting, lønnsomhet, vekst og nyetableringer.