Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005

 

I denne rapporten evalueres arbeidet i de regionale etableringskontorene i Telemark.  Kontorene evalueres med hensyn til kundetilfredshet, antall nyetableringer, og i hvilken grad eablererne mener at kontorene har bidratt.  Det er også en analyse over nyetableringer i Telemark, sammenliknet med andre deler av landet.