Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper

Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper

 

Denne rapporten studerer det kommunale regnskapssystemet i Norge med vekt på rammeverk og regnskapsprinsipper. Rammeverk for regnskap har i liten grad vært gjenstand for interesse i Norge. Det er først i de siste årene at temaet er blitt aktualisert i privat regnskapsregulering her til lands. Først i regnskapsloven av 1998 ble grunnleggende regnskapsprinsipper lovregulert i privat sektor. Den internasjonale orienteringen med innføring av IFRS i Norge fra og med 2005, har ytterligere satt fokus på betydningen av rammeverk i regnskapsreguleringen. Hittil har ikke utviklingen av den kommunale regnskapsreguleringen vært like internasjonalt orientert. Dette kan være noe av årsaken til at rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper har hatt mindre fokus i utviklingen av kommunale regnskapsregler. Vår oppfatning er at et robust regnskap er et system som bygger på et rammeverk. Dette kan enten være et konseptuelt rammeverk eller i form av grunnleggende regnskapsprinsipper. Et regnskap som er bygd på et rammeverk vil i større grad være forutsigbart, og i mindre grad kunne utsettes for press fra ulike interessegrupper, det være seg politiske eller andre. Etter vår oppfatning er det derfor en forutsetning for at regnskapet skal gi beslutningsnyttig informasjon, at det er bygd med utgangspunkt i regnskapets formål og brukernes behov.