Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsmonitor Vest-Telemark

 

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse rettet mot medlemmer at Vest-Telemark Næringsforum.  Bedriftene ble spurt om hvordan de vurderte ulike lokaliseringsbetingelser i Vest-Telemark med hensyn til generelle rammebetingelser, infrastruktur, kommunene, og næringsarbeid i regionen.