Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fakta om folk og næringsliv i Grenland - Pr. august 2006

 

Denne rapporten er utarbeidet for Vekst i Grenland AS, og belyser utviklingstrekk i regionen med hensyn til befolkning, pendling, sysselsetting, vekst, lønnsomhet, nyetableringer m.m.  Telemarksforsking-Bø oppdaterer dennen rapporten løpende, tre ganger i året.  I denne rapporter er kapitlet om sysselsetting og pendling oppdatert med tall for 2005.