Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Innherred

 

Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og er en oppdatering av tidligere næringsanalyser.  Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2005, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB.  Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging, og en tilstandsanalyse som viser næringslivets status og utvikling i regionen.

Analysen viser at Innherred har vekst i befolkningen i de siste syv årene, etter en periode med nedgang i befolkningen.  Veksten er imidlertid ganske lav, og langt under landsgjennomsnittet.

Regionen har et underskudd på arbeidsplasser, og deler av befolkningen er avhengig av å pendle til andre regioner, spesielt Trondheim og Stjørdal.  Det var dessverre en nedgang i sysselsettingen i 2005, både i privat og offentlig sektor.  En del av nedgangen er knyttet til nedgang i landbruket, men det var også en nedgang i antall arbeidsplasser i handel og forretningsmessig tjenesteyting, bransjer som har vekst ellers i landet. 

Næringslivet i Innherred har noe høyere andel bedrifter med forsknings- og utviklingsprosjekter støttet av SkatteFUNN enn gjennomsnittet.

Lønnsomheten i næringslivet har blitt bedre i hele landet i 2005.  I Innherred sank imidlertid andelen av foretak med positivt resultat.

Andel foretak med realvekst i omsetning sank også i Innherred i 2005. Det var en nedgang generelt, men sterkere i Innherred enn ellers i landet. 

Det har vært en sterk økning i antall nyetableringer i Norge i 2005.  Innherred hadde imidlertid nesten ingen økning, og tapte dermed i forhold til andre regioner.

Den samlede næringsutviklingen i Innherred, målt med en indeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse, plasserer regionen som nr 60 av 83 regioner i landet.  Dette er en svært sterk tilbakegang, ettersom Innherred i de siste to årene har vært blant de beste regionene når det gjelder næringsutvikling.  Alle kommunene i Innherred har tapt terreng i 2005.

Et lyspunkt er et Verdal fremdeles er en av de beste kommunene, og er rangert som nr 40 av 431 kommuner når det gjelder samlet næringsutvikling.